Fakta om Nicklastorp GK

Karaktär

Skogs & Parkbana

Grässort

Tee

Rödsvingel, ängsgröe

Fairway

Ängsgröe. rödsvingel

Green

Rödsvingel, Rödven

Klipphöjder

Tee

10

Fairway

14

Green

03

Slope