Info från styrelsemöte - Februari

Info från styrelsemöte - feb 2023

Information från ett möte på Ronneby Brunn ang utveckling av juniorer i Blekinge. Konstaterades att i stort sett samtliga klubbar i Blekinge såsom i Sverige i övrigt ser en minskning av juniorer. Diskuterades olika sätt bryta trenden, bla behövs bättre samarbeten med olika träningsupplägg men också att försöka pusha juniorer till att delta i de tävlingar som anordnas. Både träningar och tävlingar skall ses som en möjlighet att träffa nya kompisar.

För att Nicklastorp skall kunna arbeta med utvecklingen av sina juniorer krävs att föreningen får igång en juniorkommitté som kan vara ett bra bollplank.

Herrkommittén behöver få in nya resurser som kan ansvara för den sk tisdagsgolfen.

Damkommittén har haft sitt första möte och planerat säsongens tävlingsprogram. Under 4 onsdagar i säsongen kommer det istället för de vanliga 12 och 18 håls tävlingarna vara ett arrangemang, som ligger från kl 1600, för att förhoppningsvis få in nya medlemmar i verksamheten.

Ang valberedningsarbetet så finns fortfarande inget positivt besked. Vår interimsordförande avgår vid vårmötet så nödvändigt att vi finner en lösning till dess!

Vårmötet är bestämt till söndagen den 26 mars kl 1400 i restaurangen. Kom ihåg att mötet är till för ALLA medlemmar!

Kommentarer