Tävlings- och trivselkommittén

Syfte och verksamhetsidé
Tävlingskommittén har som syfte och verksamhetsidé att planera och genomföra ett intressant
och attraherande tävlingsprogram för klubbens medlemmar och gäster som uppfyller de krav och förväntningar som finns.

Målsättning
Tävlings- och Trivselkommitténs målsättning är att Nicklastorp Golfklubb skall erbjuda ett brett tävlingsutbud
där ALLA medlemsgrupper ska kunna finna någon tävling som passar just deras behov och krav.
Samt att anordna aktiviteter och annat som stärker sammanhållningen och trivseln inom klubben.

/TK

 

Erling Svensson, ordf.  erling.svensson@telia.com

Lars Pettersson

Daniel Holst

Jessica Kastberg