Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Fastställda gränser (regel 2-1)

Markeringar

Följande markeringar gäller på banan: Vit = out of bounds Gul = pliktområde Röd = pliktområde Blå= Onormala markförhållande.  Blå-vit = Spelförbud

 Röd-vita stolpar är ”syftstolpar”, på hål tretton är dessa oflyttbara tillverkade föremål (regel 16-1 är tillämplig).

Avståndsmarkeringar

Markeringsplattor på fairway anger avståndet till mitten av green och är oflyttbara tillverkade föremål (regel 16-1 är tillämplig). Följande färger används: Vit = 200 meter Gul =150 meter Röd=100 meter Blå=50 meter Svart-gula stolpar = 150 meter. Dessa är oflyttbara tillverkade föremål (regel 16-1 är tillämplig).

Organisk del av banan

 Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur

gärdsgårdarna.

Rött pliktområde hål 2 (regel 17-1)

När en spelares boll är i rött pliktområde (diket på hål nr 2 samt dammen mellan hål nr 2 och hål nr 18) får spelaren  även droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.

Den bedömda referenspunkten är på samma avstånd till hålet som den bedömda punkten där bollen sist skar kanten för rött pliktområde.

Onormala banförhållanden (regel 16-1)

  1. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av banan är mark under arbete.
  2. Singelfyllda dräneringsdiken på hål 7 och 8 är mark under arbete.
  3. Skador i bunkrar orsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning är mark under arbete.
  4. Myrstackar är mark under arbete.
  5. När det finns vitmarkerade områden är dessa mark under arbete.

 

–--Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16-1)

  1. Orange markeringar på fairway (orange tee).
  2. Elstängsel (till skydd mot vildsvins intrång på banan) OBS vita plastpinnar som tillhör elstängslet är inte out of bounds.

 

Intern Out hål 16 (Regel 18-2)

Boll som vid spel av hål 16 hamnar på fairway på hål 1 och 17 är out of bounds.

 

Plikt för brott mot lokal regel

Matchspel - förlorat hål. Slagspel – två slags plikt.