Banrådet

Banrådet består av ett antal personer (se nedan) som ihop med banägaren diskuterar ändringar och förbättringar på banan. Tillsammans med medlemmar hjälper vi till att hålla vår bana i ett mycket bra skick. Det är inga komplicerade jobb som vi utför. Under sommaren är det mycket trimning av gräsytor där inte maskinerna kommer åt. Alla är välkomna att deltaga. Vi träffas varje onsdag kl 09.00 på klubben, redskap finnes.

Håkan Glans

Ordförande
  • Mobil: 0708135346

Martin Sköld

Bengt Nilsson