Våra värdeord

Värdeorden beskriver vad man kan förvänta sig i mötet med NiGK och vad som kännetecknar oss!

Välkomnande

 

Nicklastorp Golfklubb är till för sina medlemmar och gäster. För såväl nybörjare såväl erfarna golfare, unga såväl som gamla. Vårt bemötande ska göra att alla känner sig välkomna och sedda. Vi behandlar varandra och våra gäster med respekt. För oss är lika behandling av alla en självklarhet oavsett etnicitet, ålder och kön.

NiGK är en mötesplats oavsett om man spelar på banan, tränar på våra träningsfaciliteter, håller konferens i våra lokaler eller tar en bit mat i restaurangen. Här blir man alltid bemött med ett leende! Positivitet genomsyrar allt vi gör och skapar en stämning som sitter kvar länge och som gör att alla trivs hos oss och blir våra goda ambassadörer.

 

Våra mål/styrkor  

 

Banan är vår viktigaste resurs

Viktigaste punkten för både våra ägare och styrelsen är banan, dess underhåll och utveckling. Tillgänglighet är ett nyckel­begrepp för NiGK som erbjuder spel på en välskött, omväxlande och utmanande vacker golfbana och med naturupplevelse utöver det vanliga. Öppen året runt med hänsyn tagen till årstids-och vädervariationer.

 

Våra medlemmar

Medlemmarna utövar sitt inflytande i höstmötet som är klubbens högsta styrande organ. Våra medlemmar engagerar sig också i våra olika kommittéer som gör viktiga ideella insatser för helheten.

 

Varje gäst är en uppskattad kund

Våra gäster tas emot väl, får så bra stöd och service av såväl klubbens anställda som dess med­lemmar/ägare att det är naturligt att återvända till – och tala väl om - vår bana. Vi erbjuder god mat från egen restaurang, en naturupplevelse utöver det vanliga, bra träningsfaciliteter, centralt läge med goda kommunikationsmöjligheter samt mycket mer.

 

 

Våra golftränare uppskattas stort för sin professionalism

Våra tränare har som fokus att utbilda mot målet att skapa bättre golfspelare – nybörjare såväl som juniorer och mer erfarna spelare.

 

 

Vår ungdomsverksamhet är en viktig del i det sociala umgänget på klubben

För att utvecklas som klubb och attrahera nya golfare satsar vi på ungdomsverksamheten och strävar efter att synliggöra golf för barn och ungdomar i både samhällen i vår närhet som dess skolor

 

Vår Tävlingsverksamhet  

Att tävla är för många medlemmar/ungdomar en viktig del i helheten. Vår tävlingskommitté liksom våra junior-, herr- och damkommittéer är drivande för all tävlings­verksamhet.

 

Övrigt

 

Vi tänker på att vi utöver en idrottsverksamhet och i synnerhet med hänsyn till våra yngre ser till att alla medlemmar och gäster har ett sunt förhållande till användandet av alla typer av droger.

 

Vi tänker på att banan är vår största resurs och hanterar den med omtanke.