Regler Vintergolf

Vintergolfen spelas över 14 hål alt 12 hål då sommargreener är öppna.

Spelformen som tillämpas är slaggolf, (par+5).

Det krävs minst 4 startande för att det ska räknas som en tävling.

Startavgift 40 kr (Swish eller kontanter).

En deltagare måste fullfölja rundan för att kunna få poäng.

Det delas ut poäng till de 10 främsta deltagarna. 

Vid lika antal poäng avgör först hcp och därefter flest antal 15p, 12p o.s.v.

Poängfördelning: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Om det är färre än 8 deltagare är poängfördelningen: 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

Priser delas ut för varje omgång. Samt efter avslutad säsong delas pris ut till 1:a, 2:a och 3:e plats.


Vid spel mot sommargreener

OBS! Omgångar som spelas med sommargreener är inte handikappsgrundande di vi inte spelar i enlighet med Regler för golf spel.

Vi spelar ordinarie hål 1-12. Herrar och damer spelar från gul respektive röd tee.

Handicap som gäller vid sommargreener blir det antal slag man får från respektive tee enligt slopetabellen.

Lägesförbättring

1 klubblängd på hela spelfältet* utom i skogen där enbart bollen får lyftas och rengöras för att sedan återplaceras på sin tidigare plats, alt. på matta.

Användning av matta

Matta får användas på hela spelfältet* inklusive tee. OBS! Matta får ej användas i bunker eller pliktområden.

Förlorad boll

Förlorad boll på fairway eller i semiruffen (andra klipphöjden) får ersättas med en ny boll utan plikt.

En ny boll ska droppas så nära som möjligt den plats där den första bollen försvann och får sedan placeras enligt regeln om lägesförbättring.

Förlorad boll i "skogen" samt område på spelfältet som är högre än semiruffen skall anses vara förlorad och med ett slags plikt skall en ny boll spelas från den plats varifrån den förlorade bollen spelades.


Vid spel mot vintergreener

Vi spelar 14 hål, ”Vinterslingan".

Vinterhandicap beräknas och justeras under säsongen av vintergolfadministratör. 
För detaljerad information se pdf-filen längs ner på sidan.

Håla ut

Om bollen hamnar inom en 93 cm (järn-6 klubblängd) från hål. Plocka upp bollen och lägg till ett slag.

Lägesförbättring

1 klubblängd på hela spelfältet* utom i skogen och bunker där enbart bollen får lyftas och rengöras för att sedan återplaceras på sin tidigare plats, alt. på matta.

Användning av matta

Matta får användas på hela spelfältet* inklusive tee, bunker och green. OBS! Matta får ej användas i pliktområden.

Förlorad boll

Förlorad boll på fairway eller i semiruffen (andra klipphöjden) får ersättas med en ny boll utan plikt.

En ny boll ska droppas så nära som möjligt den plats där den första bollen försvann och får sedan placeras enligt regeln om lägesförbättring.

Förlorad boll i "skogen" samt område på spelfältet som är högre än semiruffen skall anses vara förlorad och med ett slags plikt skall en ny boll spelas från den plats varifrån den förlorade bollen spelades.

Spel i snö

Vid snö får snön sopas undan och bollen placeras.

OBS! Snön får ej sopas undan på/utanför green så att kanaler bildas.

Hålet får rensas från snö och is.

Undantag, vid snö/is i hålkoppen:

Om boll studsar i hålet på isen/snön och hoppar ut men stannar inom ett ”grepp” anses den vara hålad.


Definitioner

Spelfältet” är banans hela område utom:

  • Tee och green på det hål som spelas, samt
  • Alla bunkrar och pliktområden på banan.

Notera

Vid halt underlag, isiga mattor etc. är det OK att stå utanför tee-markeringarna, dock ej närmare hål.


Bansträckning vid spel mot sommargreener

Hål 1 - Ordinarie hål 1 från gul tee / röd tee.
Hål 2 - Ordinarie hål 2 från gul tee / röd tee
Hål 3 - Ordinarie hål 3 från gul tee / röd tee
Hål 4 - Ordinarie hål 4 från gul tee / röd tee
Hål 5 - Ordinarie hål 5 från gul tee / röd tee
Hål 6 - Ordinarie hål 6 från gul tee / röd tee
Hål 7 - Ordinarie hål 7 från gul tee / röd tee
Hål 8 - Ordinarie hål 8 från gul tee / röd tee
Hål 9 - Ordinarie hål 9 från gul tee / röd tee
Hål 10 - Ordinarie hål 10 från gul tee / röd tee
Hål 11 - Ordinarie hål 11 från gul tee / röd tee
Hål 12 - Ordinarie hål 12 från gul tee / röd tee


Bansträckning vid spel mot vintergreener

Hål 1 - Ordinarie hål 1 från vintertee
Hål 2 - Ordinarie hål 2 från vintertee
Hål 3 - Ordinarie hål 2 från vintertee på andra sida diket
Hål 4 - Ordinarie hål 4 från vintertee
Hål 5 - Ordinarie hål 6 från vintertee
Hål 6 - Ordinarie hål 7 från vintertee
Hål 7 - Ordinarie hål 8 från vintertee
Hål 8 - Ordinarie hål 9 från vintertee
Hål 9 - Ordinarie hål 10 från vintertee
Hål 10 - Ordinarie hål 11 från vintertee
Hål 11 - Ordinarie hål 13 från vintertee
Hål 12 - Ordinarie hål 14 från vintertee
Hål 13 - Ordinarie hål 15 från vintertee
Hål 14 - Ordinarie hål 16 från vintertee