Allmänna tävlingsbetsämmelser

Tävlingsbestämmelser Nicklastorp GK

Bestämmelserna i Svenska Golfförbundets Spel- och tävlingshandbok gäller för alla tävlingar som arrangeras av Nicklastorp GK. Lokala regler finns på hemsida och är anslagna på anslagstavlan i klubblokalen. Avvikelser kan förekomma och anges då i tävlings-bestämmelserna för den enskilda tävlingen.

ANMÄLAN

Anmälan sker via MinGolf eller via receptionen/ telefon 0455-13454. Anmälan ska innehålla golf-id, klubbtillhörighet (om ej NiGK), namn, och eventuella önskemål om tidig/sen start. Anmälningstiden utgår normalt kl 12.00 två dagar innan tävlingen. För deltagande i tävling gäller handicapgräns 36 om inget annat anges.

Efteranmälan accepteras i mån av plats. Vid överanmälan sker urvalsprincipen via reservlista i ordningsföljd. Startlista finns i MinGolf

STARTAVGIFTER/TÄVLINGSGREENFEE

Se resp tävling. Andra avgifter kan förekomma och anges då i tävlingsinbjudan.

HANDICAP

Det är spelarens skyldighet att aktuellt exakt hcp finns registrerad i Golfförbundets gemensamma databas. Ditt exakta handicap ser du när du loggar in i MinGolf. Vid deltagande i tävling uppdateras ditt hcp automatiskt.

AVANMÄLAN

Giltigt skäl för avanmälan är sjukdom eller skada och ska rapporteras till tävlingsledning så fort som möjligt dock senast 1 timme före första start. Vid giltig avanmälan betalas ingen startavgift. Om avanmälan inte görs enligt ovan skall startavgift betalas.

SEN ANKOMST

Spelare, som är redo att påbörja rond högst 5 minuter efter utsatt starttid, får starta i tävlingen med två̊ pliktslag som påföres resultatet på̊ första spelade hålet. Spelare som överträder denna 5 minutersgräns, är diskvalificerad från tävlingen och får ej starta.

TEE

Herrarna spelar från gul tee och damerna från röd tee om inget annat anges. Herrar som har fyllt 75 år har möjlighet att spela från röd tee och damer 70 år från orange tee.  Handicapet justeras utifrån dessa tees.

GOLFBIL

Golfbil får användas under förutsättning att läkarintyg uppvisas. Golfbilen får enbart användas av den som har läkarintyg, detta gäller även medspelares golfbag.LÅNGSAMT SPEL

Tävlingsledning äger rätt att utfärda varningar och bestraffningar vid långsamt spel enl. SGF:s tävlingsregler.

DÅLIGT VÄDER

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagandet av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se regel 5.7b.


SCOREKORT MANUELLT ELLER DIGITALT
Skall efter avslutad tävling signeras av spelare och markör och inlämnas snarast till tävlingsledare. Ej signerat scorekort innebär att man blir diskvalificerad.

TVISTER/REGELBROTT

Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgöras av tävlingsledningen innan signerat scorekortet är inlämnat.

RESULTATLISTA

Resultat från tävlingen presenteras i MinGolf

PRISUTDELNING

Prisutdelning sker vanligtvis efter avslutad tävling. Spelare som får pris ska vid prisutdelningen personligen eller via föranmält ombud hämta sitt pris. I annat fall går priser vidare till nästa.

ÖVRIGT

Vid behov kan tävlingsledningen stuva om bollar och flytta bakåt, dock alltid inom klassen.